HAKKIMIZDA

 

Mülteciler, sıra dışı yaşamlar süren sıradan kişilerdir.

Günümüzde, 65 milyonu aşkın insan çatışmalar ve işkencelerle zorla yerinden
edilmektedir. Bu kişilerin 21 milyondan fazlasını mülteciler ve yarısını da çocuklar
oluşturmaktadır.
 
Suriye’de yaşanan trajedi, 1970’lerde Kamboçya’yı ve daha yakın bir zamanda da
Myanmar’ı sarsan mülteci krizini hatırlatmaktadır. Bu ürkütücü gözlem, patlak veren
şiddetin nedenini sorgulamamıza neden olmuştur ve tarihin tekerrür ettiğini bize
hatırlatmıştır.
 
     Sırf hükümetlerin çıkarları ve jeopolitik stratejiler uğruna insanların acı çekmesine
     göz yumma ve hatta bu acıya sebep olma hakkına sahip miyiz? Gün geçtikçe artan
           bu insanlık trajedisine daha ne kadar göz yummaya devam edeceğiz?

 

      Amacımız, bu acı gerçeğin tanıkları olan etkileyici görüntüleri kullanarak interaktif bir

                                                      etkinlik düzenlemek.

 
Fotoğrafın bir araç olarak kullanıldığı bu sergide, savaş ve savaştan kaçan insanlar
belgelenecek ve farklı dilleri konuşup farklı hayatlar yaşayan fakat aynı “insan haklarına”
sahip kişiler arasında bağlantı kurularak bir fikir birliği sağlanacak. Visioncy, mültecilerin
tehlikeli yolculuğunu yakından takip eden ve fotoğraflayan yedi foto-muhabiri ve
fotoğrafçıyı sergileyecek. Aynı sanatla uğraşan iki farklı jenerasyon, mülteci teması
altında buluşacak ve her biri kendi başyapıtlarını getirecek:
 
        Coşkun Aral (TÜR), Issa Touma (SY), Roland Neveu (FR), Sergey Ponomarev (RU),
               Rahman Roslan (MY), Nilüfer Demir (TÜR) and Suthep Kritsanavarin (TH).

 

Exodus-Déjà Vu, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin daha iyi anlaşılmasını

sağlamayı ve özellikle de Suriye’de meydana gelen iç savaştan sonra bu yadsınmaz
gerçekliği tüm dünyanın gözleri önüne sermeyi amaçlamaktadır. Mülteci krizi küresel bir
sorun haline gelmiştir. Umutsuzluk ve ölüm korkusuyla, milyonlarca kişi güvende olmak
için ülkelerinden kaçmakta ve bu kaçışın yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
 
 Exodus - Déjà Vu’da, fotoğrafçılardan oluşan ekibimizle birlikte, milyonlarca mültecinin
kalpleri burkan hikayesini anlatarak bu gerçeği gün yüzüne çıkaracağız.